Digas Service

Ηλεκτρονικά - Επισκευές - Πωλήσεις

YUKON/G

YUKON/G Geca | Αυτόνομος Ανιχνευτής Υγραερίου με Wi-Fi

Καταλυτικός αισθητήρας

Ειδοποίηση μέσω εφαρμογής για smartphone

Κωδικός MP004

 

YUKON/G

Περιγραφή

Περιγραφή

Ο ανιχνευτής υγραερίου (LPG) Yukon είναι μια επίτοιχη μονάδα ελέγχου που ανιχνεύει και προειδοποιεί για πιθανή διαρροή υγραερίου μέσα στο σπίτι σας.

Έχει σύνδεση Wi-Fi, εσωτερικό ρελέ, ακουστικό βομβητή, μάτι LED και ανιχνευτή μονάδας (αντικαταστάσιμο). Ο ανιχνευτής υγραερίου Yukon είναι βαθμονομημένος ώστε να ανιχνεύει συγκέντρωση αερίου ίση με το 10% του L.E.L. (Χαμηλότερο όριο εκρηκτικότητας). Αυτό το όριο θα ποικίλλει ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά, κατά τα πρώτα 5 χρόνια χρήσης, δεν θα υπερβαίνει το 15% του L.E.L. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ή σε περίπτωση φωτισμού LED “FAULT”, ο ανιχνευτής μονάδας θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Η λειτουργικότητα της μονάδας ελέγχου είναι εγγυημένη διότι, ανιχνεύοντας πιθανή διαρροή αερίου, προειδοποιεί μέσω του ακουστικού βομβητή και του φωτισμού LED ότι κινδυνεύετε. Με αυτόν τον τρόπο, το εσωτερικό ρελέ θα ενεργοποιηθεί για τον έλεγχο της ηλεκτροβαλβίδας και την παρεμπόδιση του αερίου.

Σε περίπτωση που βρίσκεστε έξω, η συσκευή θα στείλει ειδοποίηση σε πραγματικό χρόνο απευθείας στο smartphone σας μέσω της εφαρμογής (διαθέσιμη για android και iOS). Ως εκ τούτου, θα είστε πάντα ενημερωμένοι για την κατάσταση ασφάλειας της οικίας σας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

YUKON/G

 

Αέριο ανίχνευσης Υγραέριο (LPG)
Αισθητήρας Καταλυτικός
Τροφοδοσία 100/230Vca - 50/60 Hz και 12Vcc
Συναγερμός οπτικό (κόκκινο led), ακουστικό (εσωτερικός βομβητής 85 dBA στο 1 mt),  ειδοποιήσεις εντός εφαρμογής
Πιστοποίηση

EN 50194-1:2010

   

Σχετικά με τα συστήματα ανίχνευσης αερίων

Γενικά

Τα αέρια βρίσκονται παντού στην καθημερινότητά μας. Το φυσικό αέριο και το υγραέριο (LPG) χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα, θέρμανση, ζεστό νερό αλλά και σαν καύσιμο κίνησης. Διάφορα άλλα αέρια (π.χ μεθάνιο, νιτρικό οξύ, αμμωνία) χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία άλλα και σε τοπικές επιχειρήσεις. Η χρήση αυτών των αερίων δημιουργεί την ανάγκη ανίχνευσης των πιθανών διαρροών, που μπορούν να προκληθούν είτε από το σύστημα διανομής είτε ακόμα και από τις ίδιες τις συσκευές αερίου.

Βασική προϋπόθεση για την ανίχνευση της πιθανής διαρροής είναι να γνωρίζουμε ακριβώς το είδος του
αερίου που χρησιμοποιούμε αλλά και την συγκέντρωσή του, έτσι ώστε να διαλέξουμε τον κατάλληλο ανιχνευτή. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή παίζει και η επιλογή της σωστής θέσης εγκατάστασης και η κατάλληλη συντήρηση του συστήματος ανίχνευσης αερίων.

 

Κατηγορίες αερίων

Οι σημαντικότερες κατηγορίες αερίων που αφορούν στην ανίχνευση και κατά κανόνα είναι επικίνδυνα όταν διαρρεύσουν στο χώρο, είναι τρεις (3):

  • Εκρηκτικά – Εύφλεκτα
  • Τοξικά (πχ. μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία)
  • Το Οξυγόνο (η έλλειψη ή το πλεόνασμά του)
Τα Εκρηκτικά αέρια είναι επικίνδυνα γιατί από ένα βαθμό συγκέντρωσης και πάνω μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη.
Τα Τοξικά αέρια, είναι ζημιογόνα για τον άνθρωπο και άλλους ζωντανούς οργανισμούς και συνεπώς πρέπει να ανιχνεύονται άμεσα προτού προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό.
Ένα αέριο μπορεί να είναι και Εκρηκτικό και Τοξικό και η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών βρίσκεται στη φύση του αερίου. Τα τοξικά αέρια όμως πρέπει να ανιχνευτούν πολύ νωρίτερα και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστό συγκέντρωσης από ότι τα εκρηκτικά.
Η φυσιολογική περιεκτικότητα του οξυγόνου στον αέρα, είναι 20,9 % του συνολικού όγκου. Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί λόγω της συμμετοχής του σε διαβρωτικές διεργασίες και άλλες παρεμφερείς αντιδράσεις είτε γιατί διαλύεται με άλλα αέρια. Σε φυσιολογικές συνθήκες, ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα αναπνοής όταν το ποσοστό του οξυγόνου βρίσκεται στο ελάχιστο σε 19,5%, σε περίπτωση όμως που είναι κάτω από 18-19 %, τότε πρέπει να ελέγχεται. Η έλλειψη οξυγόνου είναι μια από τις κύριες αιτίες των αιφνίδιων θανάτων.
Εκτός από την έλλειψη του οξυγόνου, επικίνδυνο είναι και το πλεόνασμά του, το οποίο σε μεγάλες συγκεντρώσεις (άνω του 24%) γίνεται τοξικό και οξύνει δραματικά την ευφλεκτότητα των υλικών.
Αυτό μπορεί να συμβεί σε κλειστό χώρο όπου γίνονται συγκολλήσεις με καλάι και εξαιτίας μιας μικρής διαρροής οξυγόνου μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
Τύποι ανιχνευτών

Υπάρχουν πολλοί τύποι ανιχνευτών και οι διαφορές βρίσκονται στη μέθοδο ανίχνευσης, που έχει σχέση με τον τύπο αισθητήρα (gas sensor) και την κατηγορία του περιβάλλοντος όπου λειτουργούν (π.χ. Αντιεκρηκτικού τύπου)

Οι πιο συνήθεις τύποι αισθητηρίου είναι οι εξής:

  • Καταλυτικοί με πυρακτωμένο στοιχείο (Hot-wire catalytic type) Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανίχνευση εκρηκτικών αερίων.
  • Ηλεκτροχημικοί (Electrochemical type) Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανίχνευση τοξικών αερίων σε χαμηλή συγκέντρωση.
  • Υπέρυθροι (Infrared type-IR) Επίσης για την ανίχνευση τοξικών αερίων σε χαμηλή συγκέντρωση, για μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

 

Αρχεία για κατέβασμα

Αρχεία για κατέβασμα

 YUKON/G

Τεχνικό φυλλάδιο - περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά εδώ

 

Ειδική τιμή προσφοράς ίντερνετ που ισχύει για λίγες μέρες στον τιμοκατάλογο εδώ

και στη σελίδα με τους τιμοκαταλόγους εδώ

 

 

YUKON/G

 

 

 

Δείτε και άλλα παρόμοια είδη για Πυρασφάλεια

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την online εμπειρία των επισκεπτών. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την πολιτική cookies.