Συναγερμός η πόρτα ή το παράθυρο άνοιξε

Μόνο με 3,00 ευρώ

Μίνι συναγερμός για πόρτες και παράθυρα<

 

Ο συναγερμός αυτός σας ειδοποιεί όταν ανοίξει κάποια πόρτα ή κάποιο παράθυρο.

Βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει ένα σύστημα συναγερμού

το όποιο μπορεί να σας προστατέψει και να σας προσφέρει πολύ περισσότερα,

όμως μέχρι να εγκαταστήσετε ένα αξιόπιστο σύστημα συναγερμού είναι

μια παρά πολύ καλή και οικονομική λύση.