Digas Service

Ηλεκτρονικά - Επισκευές - Πωλήσεις

Πυρανίχνευση

Πυρανίχνευση - Ανιχνευτές - Πίνακες - Σειρήνες - Μπουτόν

Ανιχνευτές - Πίνακες - Σειρήνες - Μπουτόν

 

Πυρανίχνευση - Ανιχνευτές - Πίνακες - Σειρήνες - Μπουτόν

 

Στην ενότητα - κατηγορία θα βρείτε

 

Πυρανίχνευση - Ανιχνευτές - Πίνακες - Σειρήνες - Μπουτόν

 

Σχετικά με τη πυρανίχνευση

Γιατί να χρησιμοποιήσω πυρανίχνευση;

Η αναγκαιότητα ύπαρξης συστήματος πυρανίχνευσης εξαρτάται από το μέγεθος του κτηρίου αλλά και το πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε αυτό. Σε μεγάλα και υψηλά κτήρια είναι απαραίτητα τέτοια συστήματα ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα, όλοι οι παρευρισκόμενοι και να εκκενώνουν ομαλά το κτίριο αλλά και για να
προστατεύεται και η ακίνητη περιουσία από τις οικονομικές επιπτώσεις μιας πυρκαγιάς.

 

Τι είδους ανιχνευτή πρέπει να διαλέξω;

Οι τυπικοί ανιχνευτές καπνού είναι κατάλληλοι για τους περισσότερους τύπους φωτιάς. Οι οπτοθερμικοί είναι οι καλύτεροι για να αντιμετωπιστεί μια φωτιά βραδείας καύσης που είναι ο συνηθέστερος τύπος πυρκαγιάς.

Το πρότυπο ΕΝ54 συνιστά τη χρήση οπτικών ανιχνευτών για να καλύψουν τις διόδους διαφυγής λόγω της ικανότητας τους να ανιχνεύουν οπτικά πυκνό καπνό που θα μπορούσε εύκολα να εμποδίσει την χρήση των διόδων διαφυγής.

Οι οπτικοί ανιχνευτές έχουν των απόκριση των ανιχνευτών ιονισμού σε καθαρές φωτιές γρήγορης καύσης ενώ διατηρούν το πλεονέκτημα των φωτοηλεκτρικών ανιχνευτών σε φωτιές αργής καύσης και δίνουν μεγαλύτερο όριο ενεργοποίησης του συναγερμού στα πλαίσια της προδιαγραφής του ΕΝ54, υπό κανονικές συνθήκες, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη απόρριψη των ψευδών συναγερμών.

Οι ανιχνευτές θερμότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον όπου οι φυσικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν ψευδείς συναγερμούς με χρήση ανιχνευτών καπνού, όπως όταν υπάρχει υψηλό επίπεδο σκόνης, αναθυμιάσεων, ατμών ή καπνού.

 

Πυρανίχνευση - Ανιχνευτές - Πίνακες - Σειρήνες - Μπουτόν

Σχετικά με τα συστήματα ανίχνευσης αερίων

 

Γενικά

Τα αέρια βρίσκονται παντού στην καθημερινότητά μας. Το φυσικό αέριο και το υγραέριο (LPG) χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα, θέρμανση, ζεστό νερό αλλά και σαν καύσιμο κίνησης. Διάφορα άλλα αέρια (π.χ μεθάνιο, νιτρικό οξύ, αμμωνία) χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία άλλα και σε τοπικές επιχειρήσεις. Η χρήση αυτών των αερίων δημιουργεί την ανάγκη ανίχνευσης των πιθανών διαρροών, που μπορούν να προκληθούν είτε από το σύστημα διανομής είτε ακόμα και από τις ίδιες τις συσκευές αερίου.

Βασική προϋπόθεση για την ανίχνευση της πιθανής διαρροής είναι να γνωρίζουμε ακριβώς το είδος του
αερίου που χρησιμοποιούμε αλλά και την συγκέντρωσή του, έτσι ώστε να διαλέξουμε τον κατάλληλο ανιχνευτή. Φυσικά, σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του ανιχνευτή παίζει και η επιλογή της σωστής θέσης εγκατάστασης και η κατάλληλη συντήρηση του συστήματος ανίχνευσης αερίων.

 

Κατηγορίες αερίων

Οι σημαντικότερες κατηγορίες αερίων που αφορούν στην ανίχνευση και κατά κανόνα είναι επικίνδυνα όταν διαρρεύσουν στο χώρο, είναι τρεις (3):

  • Εκρηκτικά – Εύφλεκτα
  • Τοξικά (πχ. μονοξείδιο του άνθρακα, αμμωνία)
  • Το Οξυγόνο (η έλλειψη ή το πλεόνασμά του)
Τα Εκρηκτικά αέρια είναι επικίνδυνα γιατί από ένα βαθμό συγκέντρωσης και πάνω μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη ή έκρηξη.
Τα Τοξικά αέρια, είναι ζημιογόνα για τον άνθρωπο και άλλους ζωντανούς οργανισμούς και συνεπώς πρέπει να ανιχνεύονται άμεσα προτού προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό.
Ένα αέριο μπορεί να είναι και Εκρηκτικό και Τοξικό και η διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών βρίσκεται στη φύση του αερίου. Τα τοξικά αέρια όμως πρέπει να ανιχνευτούν πολύ νωρίτερα και σε πολύ χαμηλότερα ποσοστό συγκέντρωσης από ότι τα εκρηκτικά.
Η φυσιολογική περιεκτικότητα του οξυγόνου στον αέρα, είναι 20,9 % του συνολικού όγκου. Αυτό το ποσοστό μπορεί να μειωθεί λόγω της συμμετοχής του σε διαβρωτικές διεργασίες και άλλες παρεμφερείς αντιδράσεις είτε γιατί διαλύεται με άλλα αέρια. Σε φυσιολογικές συνθήκες, ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα αναπνοής όταν το ποσοστό του οξυγόνου βρίσκεται στο ελάχιστο σε 19,5%, σε περίπτωση όμως που είναι κάτω από 18-19 %, τότε πρέπει να ελέγχεται. Η έλλειψη οξυγόνου είναι μια από τις κύριες αιτίες των αιφνίδιων θανάτων.
Εκτός από την έλλειψη του οξυγόνου, επικίνδυνο είναι και το πλεόνασμά του, το οποίο σε μεγάλες συγκεντρώσεις (άνω του 24%) γίνεται τοξικό και οξύνει δραματικά την ευφλεκτότητα των υλικών.
Αυτό μπορεί να συμβεί σε κλειστό χώρο όπου γίνονται συγκολλήσεις με καλάι και εξαιτίας μιας μικρής διαρροής οξυγόνου μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
Τύποι ανιχνευτών

Υπάρχουν πολλοί τύποι ανιχνευτών και οι διαφορές βρίσκονται στη μέθοδο ανίχνευσης, που έχει σχέση με τον τύπο αισθητήρα (gas sensor) και την κατηγορία του περιβάλλοντος όπου λειτουργούν (π.χ. Αντιεκρηκτικού τύπου)

Οι πιο συνήθεις τύποι αισθητηρίου είναι οι εξής:

  • Καταλυτικοί με πυρακτωμένο στοιχείο (Hot-wire catalytic type) Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανίχνευση εκρηκτικών αερίων.
  • Ηλεκτροχημικοί (Electrochemical type) Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανίχνευση τοξικών αερίων σε χαμηλή συγκέντρωση.
  • Υπέρυθροι (Infrared type-IR) Επίσης για την ανίχνευση τοξικών αερίων σε χαμηλή συγκέντρωση, για μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

 

Πυρανίχνευση - Ανιχνευτές - Πίνακες - Σειρήνες - Μπουτόν

 

 

 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την online εμπειρία των επισκεπτών. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας συμφωνείτε με την πολιτική cookies.