αλγόριθμος H.265+H.265+ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ H.265+ | Αλγόριθμος H.265+

Κορυφαία συμπίεση βίντεο Η.265+ (HIKVISION Smart Codec)

 

Ένας νέος έξυπνος Αλγόριθμος codec Η.265+


Ο H.265+ είναι ένας έξυπνος αλγόριθμος που αναπτύχθηκε από την Hikvision,

είναι μία αξιοσημείωτη τεχνολογία κωδικοποίησης που βασίζεται στο πρότυπο H.265/HEVC, με πλεονέκτημα την δυνατότητα μεγάλης μείωσης του bitrate για το βίντεο επιτήρησης μέσω τριών βασικών τεχνολογιών, και συγκεκριμένα:

  • Κωδικοποίηση βίντεο με πρόβλεψη (Prediction Encoding)
  • Καταστολή θορύβου (Noise Suppression)
  • Έλεγχος του ρυθμού μετάδοσης (Bitrate Control).

Μειώνοντας σημαντικά το απαιτούμενο βίντεο bitrate, για να μειωθεί το απαιτούμενο εύρος ζώνης (bandwidth) και το σχετιζόμενο κόστος αποθήκευσης, οι νέες κάμερες υποστηρίζουν την τελευταία τεχνολογία έξυπνου codec Η.265+ της Hikvision.

 

Κορυφαία συμπίεση βίντεο Η.265+ (HIKVISION Smart Codec)

  • έως 80% αποδοτικότερη από το Η.264 και
  • 50% από το H.265
  • ταχύτερη ως 5 φορές αποστολή στο δίκτυο (εξαιρετικά χρήσιμο στην Ελλάδα που έχουμε αργό Internet)
  • και ως 5 φορές χαμηλότερες απαιτήσεις αποθήκευσης σε σκληρούς δίσκους

ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ H.264 - H.265 - H.265+

 

 

H.264

H.265 H.265+

Πόσες Κάμερες των

2 megapixels

μπορούν να μεταφερθούν από ένα

δίκτυο 20 Μb

5 10 20

Πόσους σκληρους δίσκους

και ποια χωρητικότητα

χρειαζεται για την καταγραφή

8 καμερών των 2 megapixels

για 15 μέρες

10

σκληροί δίσκοι

5 ΤΒ

4

σκληροί δίσκοι

4 ΤΒ

1

σκληρός δίσκος

2 ΤΒ

 

αλγόριθμος H.265+